UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Vizuální studia

Zapsat Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
TN0005 ZK 3
Garant předmětu:
Martina Pachmanová
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Martina Pachmanová
Anotace:

Kurz je koncipován jako úvod do vizuálních studií, který v posledním čtvrtstoletí zásadně proměnil disciplínu dějin umění a interpretaci vizuálního umění stejně jako vizuality v médiích a každodenním životě. Soustředí se různé fasety ?obratu k obrazu? (W. J. T. Mitchell): na konstrukci a procesy vidění/vnímání, na jeho proměnu v moderní a postmoderní době a na prolínání tradičních oborů výtvarného umění s oblastmi fotografie, filmu, masových médií, reklamy a nových technologií; v neposlední řadě reflektuje důležitou otázku vztahu mezi ?vysokou? a ?nízkou? kulturou. Přednášky se opírají o kritickou analýzu vybraných vizuálních objektů, a to na pozadí pojetí vizuality jako ?kognitivního stylu? konkrétních geografických lokalit a dějinných okamžiků, včetně současnosti. Základní témata kurzu: Co jsou to vizuální studia? Jaký je vztah mezi vizuálními studii a dějinami umění? Co je to obraz/zobrazení? Co je to ?pohled? a jak ustavuje mocenské vztahy ve společnosti a v kultuře? Jak souvisí vizualita s lidskou identitou a subjektivitou? Je vidění procesem čisté optiky nebo je součástí ideologických struktur? Kdo je to divák? Jak se proměňuje obsah a význam uměleckého díla ve věku technické reprodukce? Je vidění historickým konstruktem? Jaký vliv mají nové technologie na zobrazení a vidění? Žijeme ve věku ?podívané? a jak tento fenomén souvisí s kapitalismem? Jakou roli hraje vizualita v reklamě, v masových médiích a v naší každodennosti? Jak souvisí vidění s tělem a pohybem v čase a prostoru?

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Únava dějin umění, vizuální studia a vizuální obrat. Úvod k vizuálním studiím; 2. Co jsou obrazy a co po nás chtějí? Současné teorie obrazu; 3. Dívání jako tvůrčí činnost; 4. ? 5. Pohled, moc, slast: Objekty a subjekty vidění; 6. ?Viditelnost je past? (Michel Foucault): Oko jako nástroj kontroly a moci; 7. ?Stroje jsou společenské předtím, než jsou technické? (Gilles Deleuze): Vizualita a technologie; 8. Vizualizace světa a společnost spektáklu; 9. V toku pohyblivých obrazů: Televize a vizuální (ne)kultura; 10. Skutečnost a iluze: společnost obrazu a (její) reality show; 11. ?Vidění? těla: Vizuální kultura a fenomenologie.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem kurzu je seznámit studenty a studentky s jedním z nejdynamičtěji se rozvíjejících humanitních oborů, který vytváří pozoruhodný pandán tradičním dějinám umění.

Studijní materiály:

Nicolas Mirzoeff, Úvod do vizuální kultury, Praha 2012

Marita Sturken ? Lisa Cartwright, Studia vizuální kultury, Praha 2009

Marta Filipová ? Matthew Rampley (eds.), Možnosti vizuálních studií, Brno 2007

W. J. T. Mitchell, Teorie obrazu, Praha 2017

John Berger, Způsoby vidění, Praha 2016

James Elkins, Proč lidé pláčou před obrazy, Praha, 2007

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou VŠUP
Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2018/2019:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 20. 2. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmetTN0005.html