UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Česká architektura 19. století

Zapsat Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
TM0003 ZK 3
Garant předmětu:
Veronika Rollová
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Veronika Rollová
Anotace:

Výběrový seminář je věnován exkurzím do vybraných objektů české architektury 19. století v Praze a okolí. Pozornost je věnována souvislostem formy a funkce, jakož i ideovým obsahům a kulturně historickým souřadnicím.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Rámcový program exkurzí: H. Koch: Letohrádek Kinských; I. Ullmann: zámek Jirny, býv. Česká spořitelna, Šebkův palác; J. Zítek ? J. Schulz: Národní divadlo, Rudolfinum; J. Hlávka: Porodnice; J. Schulz: Národní muzeum; A. Wiehl ? O. Polívka: Městská spořitelna; J. Mocker: dostavba Katedrály sv. Víta

Osnova cvičení:
Cíle studia:

-poskytnout přehled o nejvýznamnějších výkonech české architektury dlouhého 19. století, představit nejdůležitější díla, umělce i stavebníky

-aktivizovat a aplikovat získané poznatky o historismu a stylovém pluralismu

-naučit studenta standardní postupy interpretace architektonického díla

-demonstrovat možnosti aktuálních interpretačních přístupů při výkladu o konkrétních architektonických dílech

Výsledky učení:

Po úspěšném absolvování předmětu je student schopen:

-kriticky zhodnotit jednotlivé výkony české architektury 19. století

-vnímat architektonické dílo v kontextu, v němž vzniklo a pro nějž bylo určeno

-orientovat se v základní literatuře o českém umění 19. století

-aplikovat standardní postupy interpretace architektonického díla

Studijní materiály:

Emanuel Poche (ed.), Praha národního probuzení. Praha 1980

Marie Benešová, Česká architektura v proměnách dvou století, 1780-1980. Praha 1984

Dějiny českého výtvarného umění

Jindřich Vybíral, Česká architektura na prahu moderní doby. Devatenáct esejů o devatenáctém století. Praha 2002

Pavel Zatloukal, Příběhy z dlouhého století. Architektura let 1750?1918 na Moravě a ve Slezsku. Olomouc 2002

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou VŠUP
Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2018/2019:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 20. 2. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmetTM0003.html