UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Proměny úpravy obsahu 1

Zapsat Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
TB0027 ZK 3
Garant předmětu:
Pavla Pauknerová, Jan Čumlivski
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Pavla Pauknerová, Jan Čumlivski
Anotace:

Předmět Proměny úpravy obsahu I. by měl studenty seznámit se základními tendencemi v zobrazování a uchovávání informací od starověkých stél a pergamenů až po postpostmoderní datové inženýrství. Cílem přednáškového cyklu není jen představit studentům historické proměny typografie, grafického designu a dalších souvisejících disciplín, ale především nastínit otázky a problémy, které tyto obory provázejí napříč časem a které utvářejí i jejich současné podoby. Témata jsou řazena chronologicky, jednotlivé přednášky mohou však být koncipovány v příčných řezech, které usouvztažňují předkládané problémy a umožňují ohledávat zkoumanou látku z různých úhlů a s proměňujícími se akcenty (například zaostřit pozornost na průvodní teoretický diskurz či mikrohistorie jednotlivých specializací).

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou VŠUP
Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2018/2019:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 1. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmetTB0027.html