UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

České umění 2.poloviny 20.století

Zapsat Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
TB0022 ZK 3
Garant předmětu:
Jan Wollner
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Jan Wollner
Anotace:

Přednášky se zaměří na specifičnost poválečného umění v Československu. K jejímu vystižení budu používat srovnávací příklady ze západního kánonu i ze zemí východního bloku. Probírat se bude vztah výtvarného umění k dalším disciplínám (architektura, literatura, film) a relevantní kontext (historický, geografický, filozofický).

Požadavky:

Atestace bude mít formu písemného testu o dvou částech. První se bude týkat probírané látky a druhá vlastní četby. Každý by si tedy měl vybrat a prostudovat relevantní knihu, knižní kapitolu nebo článek. Výběr může ale nemusí vycházet z doporučené literatury k předmětu.

Osnova přednášek:

1. 1945 - 1948. Kulturní situace po 2. světové válce. Zahraniční výstavy v Československu a jejich ideologický souboj.

2. Socialistický realismus. Metafora ideologické elektrifikace. Rozšiřování socialistického realismu ve východním bloku. Principy kolektivního autorství a totálního uměleckého díla (Groys).

3. Tání, odmäk, odwilż, otěpel. Různé varianty a intenzity procesu politického a kulturního uvolňování. Vznik tvůrčích skupin (Máj 57). Expo 58 v Bruselu.

4. Abstraktní umění. Historické a ideologické překážky pro rozvoj abstraktního umění v Československu. Abstrakce v užitém umění.

5. Informel. Vznik pojmu „l'informe“ ve Francii (Bataille) a jeho (dez)interpretace v Československu. Konfrontační výstavy.

6. Konstruktivismus. Skupina Křižovatka. Nová citlivost. Technologický optimismus. Kybernetika a umění. Konstruktivní tendence (Padrta).

7. Dematerializace. Proces odhmotňování uměleckého díla na Západě (Lippard) a jeho lokální varianty.

8. Experiment. Experimenty ve filmu, poezii, architektuře, hudbě a výtvarném umění. Technologické inovace. Vztah umění, techniky a politiky. Definice experimentu (Hiršal - Grögerová)

9. Akční umění a konceptuální umění. Problematický přenos progresivních uměleckých forem do lokálního prostředí. Romantický konceptualismus?

10. Nová figurace. Obraz člověka u Marxe. Fenomenologická filozofie. Technika otisku. Ženské umění? Reflexe Jana Palacha ve výtvarném umění

11. Postmoderna. Postmoderna jako kulturní logika pozdního kapitalismu (Jameson) a paradox postmoderního umění ve východním v bloku.

12. 1989. Generační propojení výtvarného umění, divadla, hudby, tance, filmu, grafického designu. Role kultury při Sametové revoluci.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Z přednášek by měl student získat základní orientaci v poválečném československém umění včetně historického a geografického kontextu. Kromě všeobecného přehledu by měl být schopný ke zvolenému tématu dohledat relevantní literaturu a prostudovat ho více do hloubky. Na to se zaměří závěrečná atestace.

Studijní materiály:

Jindřich Chalupecký, Nové umění v Čechách, Jinočany 1994.

Rostislav Švácha ? Marie Platovská (eds.), Dějiny českého výtvarného umění V: 1939 ? 1958, Praha 2005.

Rostislav Švácha ? Marie Platovská (eds.), Dějiny českého výtvarného umění VI/1, 2: 1958 ? 2000, Praha 2007.

Jiří Ševčík ? Pavlína Morganová ? Dagmar Dušková (eds.), České umění 1938 ? 1989. Programy, kritické texty, dokumenty, Praha 2001.

Vít Havránek (ed.), Akce, slovo, pohyb, prostor, Praha 1999.

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou VŠUP
Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2018/2019:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 20. 2. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmetTB0022.html