UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Design 1. poloviny 20. století

Zapsat Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
TB0007 ZK 3
Garant předmětu:
Lada Hubatová-Vacková
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Lada Hubatová-Vacková
Anotace:

Přednáškový cyklus je zaměřen na výklad dějin designu od konce 19. do poloviny 20. století. Jsou představeny tematické, teoreticky podložené sondy s obrazovým materiálem: počátky uměleckého průmyslu, role dekorativního umění a teorie ornamentu; umělecké dílny a vzpoura proti tovární šabloně (Wiener Werkstätte, Artěl); typizace a sériová výroba (Muthesius, Werkbund); instituce moderního designu a idea národního stylu (Svaz československého díla, Krásná jizba, Družstevní práce); od expresionismu k funkcionalismu (Bauhaus); obrazový řád Pieta Mondriana a design (De Stilj); idea národního stylu; formulace moderního luxusu a synkreze stylů (Art deco); skandinávský design a estetika sentimentu (Josef Frank); minimální obytná buňka a interiér (Teige, Le Corbusier, Perriandová, Prouvé); atraktivita předmětu a styling (Loewy); Dymaxion a představa autonomního obydlí (Fuller); a další.

Požadavky:
Osnova přednášek:

I. Umělecký průmysl, výstavy a produkce. Koncepce uměleckoprůmyslového muzea, školy, metody výstavní prezentace a formování sbírek, metody výuky (Semper, Cole, Owen Jones, Redgrave). Umělecký styl, ?koncept ?Kunstindustrie?, strojová produkce v habsburské monarchii (Eitelberger, Falke, Chytil, Náprstek, Leisching, ad.).

II. Kritika industrializace, křesťanský socialismus (Ruskin, Morris, Šalda). Rukodělnost versus industrializace. Moderní sloh. Vídeňské umělecké dílny (Wiener Werkstätte). Český kubismus, německý expresionismus, italský futurismus a design. Pražské umělecké dílny, Artěl.

III. Standardizace, typizace, moderní sériový produkt, taylorismus ? Deutscher Werkbund. Hermann Muthesius a kniha Das Englische Haus, polemika van de Velde versus Muthesius. Idea typizovaného bydlení, priority moderního designu. Svaz (českého) československého díla (Kotěra, Janák, ad.)

IV. Instituce československého designu. Svaz československého díla, Krásná jizba, Družstevní práce. Otázka národního a internacionálního slohu v meziválečné době. Výstava soudobé kultury v Brně 1928, projekty SČSD Nový dům a Baba.

V. Bauhaus. Vznik školy, koncepce, struktura školy, hlavní představitelé. Kontinuita Bauhausu v USA a v Ulmu.

VI. Uměleckoprůmyslové školství u nás, modernistické školství (Škola uměleckých remesiel Bratislava, Škola uměleckých řemesel Brno, Státní grafická škola v Praze, Baťova škola umění ve Zlíně ? osobnosti pedagogů, metody výuky.

VII. Modernistický design. Neoplasticismus v užitém umění (Manifest 1917). Piet Mondrian, van Doesburg. Gerrit Rietveld. Vlivy neoplasticismu mimo Holandsko. Francie ? Robert Mallet-Stevens.

VIII. Le Corbusier, Charlotte Perriandová, Jean Prouvé, René Herbst: od funkcionalismu po high-tech. Manifest k nové architektuře, povaha moderního bydlení, minimální obytná buňka.

IX. Art deco, tradicionalismus a moderna, hybridní styl. Mezinárodní výstava v Paříži 1925 a československá reprezentace. Osobnosti, které se poohybují mezi Art deco a funkcionalismem: Le Corbusier, Loos, Kiesler, Mallet-Stevens, Herbst, ad.

X. Josef Frank, humánnější formulace moderny a kritika modernistické autokracie funkcionalistů. ?Potřebná dóza sentimentality a kýče?. Geneze skandinávského designu Larssons, Kaare Klint. Alvaar Alto. IKEA, vznik a strategie.

XI. Modernita v USA: Dreyfuss, Teague, Bel Geddes, Loewy, Fuller. Streamline, nové technologie, plastické hmoty a Matrix conception. Buckminster Fuller, Dymaxion House a idea autonomního domu, alternativní filozofie obydlí.

(Mírné změny v harmonogramu přednášek vyhrazeny.)

Osnova cvičení:
Cíle studia:

- seznámit studenty s dějinami a teorií designu, užitého umění a uměleckého řemesla konce 19. a první poloviny 20. století v šířeji tematizovaných přednáškách

- představit dobový teoretický diskurs a možnosti současné interpretace

- upozornit na vliv inovativních pedagogických koncepcí ve výuce designu na příkladech konkrétních školských institucí

- představit možnosti kurátorských řešení a výstavní prezentace historie designu na realizovaných expozičních projektech

Výsledky učení:

Po úspěšném absolvování předmětu student:

- orientuje se v klíčových tématech a otázkách z dějin a teorie designu konce 19. a první poloviny 20. století

- zná významné osobnosti a instituce spjaté s oblastmi designu, užitého umění a uměleckého řemesla ve vymezeném období

- je schopen se orientovat v základní literatuře a představit vybrané téma/ dílo z dějin designu v širším kontextu

- možnost využít poznatků z historie designu k prezentaci a legitimizaci vlastního, aktuálního postupu v designérské praxi

Studijní materiály:

(řazeno chronologicky, v hodinách bude doporučována další)

Nikolaus Pevsner, The Sources of Modern Architecture and Design, London 1968.

Adrian Forty, Objects of Desire. Design and Society 1750-1980, London 1986.

Paul Overy, De Stijl, London 1991.

Jonathan M. Woodham, Twentieth Century Design, Oxford, 1997.

Penny Sparke, A century of design: design pioneers of the 20th century, London 1998.

Charlotte and Peter Fiell, Scandinavian design, London 2002.

Zdeno Kolesár, Kapitoly z dějin designu, Praha 2004.

Penny Sparke, An introduction to design and culture: 1900 to the present, London 2004.

Pavel Liška a Jiří Švestka (eds.), Český kubismus, Praha 2006.

Jiří Fronek (ed.), Artěl. Umění pro všední den 1908-1935, Praha 2009.

Charlotte Benton, Tim Benton, Ghislaine Wood, Art Deco, London 2003.

Michael John Gorman, Buckminster Fuller:designing for mobility, Milano 2005.

Frédéric Migayrou, Aurélien Lemonier (eds.), De Stijl 1917-1931, Paris 2010.

Lada Hubatová-Vacková, Tiché revoluce uvnitř ornamentu, Praha 2011.

Lada Hubatová-Vacková, Martina Pachmanová, Jitka Ressová (eds.), Zlínská umprumka. Od průmyslového výtvarnictví po design, Praha 2013.

Lada Hubatová-Vacková, Martina Pachmanová, Pavla Pečinková (eds.), Věci a slova. Umělecký průmysl, užité umění a design v české teorii a kritice, 1870-1970, Praha 2014.

Lada Hubatová-Vacková, Tomáš Zapletal (eds.), Gottfried Semper, Věda, průmysl a umění (1852), Praha 2016.

Iva Knobloch, Radim Vondráček (eds.), Design v českých zemích, 1900-2000, Praha 2016.

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou VŠUP
Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2018/2019:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 1. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmetTB0007.html