UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Seminář k diplomové práci

Zapsat Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
M0001 Z 1
Garant předmětu:
Cyril Říha, Michaela Jehlíková Janečková
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Cyril Říha, Michaela Jehlíková Janečková
Anotace:

Diplomový / bakalářský seminář je koncipovaný jako podpora Katedry teorie a dějin umění pro studenty uměleckých oborů při realizaci písemné části absolventských (bakalářských i diplomových prací). Seminář nabízí seznámení se se zákonitostmi písemného textu tak, aby se písemná část absolventského projektu stala jeho svébytnou součástí. Důraz bude kladen na specifika žánru umělecké diplomové / bakalářské práce, případně přípravy portfolia a to na příkladu prací českých i zahraničních uměleckých škol.

Na semináři se studenti seznámí s povinnými součástmi teoretické části své diplomové / bakalářské práce.

Výuka: bloková

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

ECO, Umberto. Jak napsat diplomovou práci. Překlad Ivan Seidl. V Olomouci: Votobia, 1997. 271 s. Velká řada; sv. 27. ISBN 80-7198-173-7.

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2018/2019:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 2. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmetM0001.html