UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Grafický design a nová média-semestrální práce 2

Zapsat Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
G5SN2 ZK 10
Garant předmětu:
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Anotace:

Čas věnovaný ateliérové výuce vzroste v navazujícím magisterském programu průměrně na 22 hodin výuky týdně. Výuka v semestru je vedená, intenzivně konzultovaná a jejím těžištěm je proces sám o sobě. Hodnocen je nejen konečný výsledek úloh, ale i aktivita studenta v průběhu semestru. Během semestrální výuky absolvují studenti různá cvičení, řeší semestrální úlohy, ve kterých tvůrčím způsobem aplikují a rozvíjejí znalosti a dovednosti nabyté v předcházejícím stupni studia.

Ateliérová výuka klade vysoké nároky na všechny studenty, které v magisterském studiu ještě vzrostou. Důležitou roli hraje pozitivní konfrontace přístupů jednotlivých studentů z různých ročníků ke společnému zadání. Cílem je vychovat silnou a komplexně vzdělanou osobnost grafického designéra dneška, schopnou koordinovat a řídit práci designérského týmu..

Úlohy jsou proto společné pro všechny ročníky a mohou být založeny i na reálné zakázce. Všechny ateliérové úlohy jsou zadány na začátku semestru, aby student mohl pracovat podle vlastního časového plánu s ohledem na své další studijní preference. Počet úloh je variabilní, pravidelně bývá zadáván jeden dlouhý semestrální úkol a je provázen několika úlohami krátkými, případně „cvičením do druhého dne“. Proměnlivý počet zadání i rytmus práce je důležitou součástí přípravy na reálné pracovní podmínky grafického designéra. Nároky na rozsah a kvalitu zpracování jsou maximální a důraz je kladen také na konečnou prezentaci výsledku semestrálního úkolu, včetně schopnosti představit svou práci v angličtině..

Hodnocen není pouze výsledný výstup, ale i aktivita studenta v semestru, míra jeho pracovního nasazení, kreativita, inovativní myšlení, samostatnost a schopnost dodržet předepsaný termín odevzdání.

Příklady zadání: Plakát (např. na festival Fresh Film fest), volná úloha („6 minut“), častý bývá také tematický exkurz do jiného oboru

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Philip B. Meggs - Alston W. Purwis, A History of Graphic Design, N.Y.2005.

Robin Landa, Graphic Design Solutions. Florence 2006

Per Mollerup, Marks of Excellence, Phaidon London, 1999

Elen Lupton, Abbot Miller, Design Writing Research, Phaidon 2000

BOLTER, Jay David and GRUSIN, Richard. Remediation. Understanding New Media. (Cambridge: The MIT Press, 1999).

DRUCKREY, Timothy. (ed.) Ars Electronica: Facing the Future. (London/Cambridge: The MIT Press, 1999).

LOVEJOY, Margot. Postmodern Currents: Art and Artists in the Age of Electronic Media. (New Jersey: Prentice Hall, 1997).

MANOVICH, Lev. The Language of New Media. (Cambridge/London: The MIT Press, 2001). POPPER, Frank. Art of the Electronic Age. (New York: Harry N. Abrams, 1993).

SOMMERER, Christa and Mignonneau, Laurent. (eds.) Art@Science. (Wien/New York: Springer Verlag, 1998).

SCHWARZ, Hans Peter and Shaw, Jeffrey. (eds.) Media Art Perspectives. (Karlsruhe: ZKM, 1995).

WEIBEL, Peter and DRUCKREY, Timothy. (eds.) net_condition: art and global media. (Karlsruhe: Eugelhardt & Bauer, 2001).

WILSON, Stephen. Information Arts. Intersections of Art, Science, and Technology. (Cambridge/London: The MIT Press, 2002).

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2018/2019:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 2. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmetG5SN2.html