UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Grafický design a nová média - klauzurní projekt 1

Zapsat Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
G5K ZK 7
Garant předmětu:
David Březina, Petr Babák
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
David Březina, Petr Babák
Anotace:

Klauzurní projekt student řeší a zpracovává zcela samostatně na základě znalostí a dovedností získaných při řešení semestrálních úloh v příslušném ateliéru. Zadání obvykle vychází z práce semestrální, ale musí být od semestru zřetelně odděleno. Zadání může být společné pro celý ateliér nebo se liší podle ročníku studia. Krátce po zadání úkolu je ověřeno krátkou konzultací, zda student zadání správně pochopil a případný způsob řešení.

Témata:

At. grafického designu a nových médií - téma klauzurního úkolu bývá jednotné pro celý ateliér, může a nemusí navazovat na semestrální úlohu. Vizuální styl, Kniha, Spot

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Předmět lze absolvovat opakovaně
Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2018/2019:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 20. 2. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmetG5K.html