UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Úvod do teorie vědy

Zapsat Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
DT0002 ZK
Garant předmětu:
Jindřich Vybíral
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Jindřich Vybíral
Anotace:

Přednáškový cyklus podává systematickou reflexi vědecké metody, představuje pojmové struktury vědeckých teorií a důsledky nejobecnějších vědeckých učení. Specielní pozornost je věnována vztahu umění a vědy a výzkumu na uměleckých vysokých školách.

Osnova: 1. Co je věda? 2. Věda jako poznání odvozené z fakt zkušenosti, 3. Falsifikační model vědy, 4. Teorie jako struktura, 5. Vysvětlení a předpověď, 6. Model explanace a narace v sociálních vědách. Hermeneutika, 7. Věda jako umění, umění jako věda.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Základní:

Alan F. Chalmers, What is this thing called Science? An assessment of the nature and status of science and its methods. Buckingham 1982.

Hans Poser, Wissenschaftstheorie. Eine philosophische Einführung. Stuttgart 2001.

Martin Carrier, Wissenschatstheorie zur Einführung. Hamburg 2006.

Břetislav Fajkus, Filosofie a metodologie vědy. Vývoj, současnost a perspektivy. Praha 2005.

Břetislav Horyna - Josef Krob (eds.), Cesty k vědě. Jak správně myslet a psát. Olomouc 2007.

František Ochrana, Metodologie vědy. Úvod do problému. Praha 2009.

Doporučená:

Paul Feyerabend, Rozprava proti metodě. Praha 2001.

Paul Feyerabend, Věda jako umění. Rychnov nad Kněžnou 2004.

Peter Winch, Idea sociální vědy a její vztah k filosofii. Brno 2004.

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2018/2019:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 2. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmetDT0002.html