UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Architektura IV - klauzurní projekt 4

Zapsat Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
A4KN4 ZK 7
Garant předmětu:
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Anotace:

Klauzurní projekt student řeší a zpracovává zcela samostatně na základě znalostí a dovedností získaných při řešení semestrálních úloh v příslušném ateliéru. Zadání může volně navazovat na práci semestrální, ale musí být od semestru zřetelně odděleno, případně se semestrem nesouvisí vůbec. Podle vývoje zpracovávaného zadání je studentům v závěru upřesněna požadovaná forma výstupu.

Příklady zadání:

At. architektury 4 - jednotné téma pro všechny ročníky, protože vzájemné ovlivňování a inspirace zúčastněných je hlavním hnacím motorem ateliéru, rozdíly jsou pak v obsahu a šíři návrhu, popřípadě podrobnější specifikace zadání. Luxusní bydlení v dutině mostu v Praze; Houseboat; Rodinný dům

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2018/2019:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 2. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmetA4KN4.html