UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Nauka o materiálech - Materiologie 1

Zapsat Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
2385 Z 1
Garant předmětu:
Tereza Anderlová
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Tereza Anderlová
Anotace:

Cílem dvousemestrálního předmětu je orientace studentů v prostředí materiálů a získání povědomí o současných materiálových trendech, technologiích a možnostech, které nabízejí.

První semestr uvede studenty do světa materiálů, součástí bude úvodní přednáška o ma- teriálech obecně, 5 přednášek zaměřených na konkrétní materiálové skupiny a jedna přednáška zahraničního hosta.

Druhý semestr bude mapovat zbylé materiálové skupiny,

související technologie a také zde bude jedna přednáška zahraničního hosta.

Cílem předmětu není jen samotná orientace v materiálech a technologiích, ale taktéž schopnost sebeprezentace a kultivovaného projevu na odpovídající úrovni.

Požadavky:

V zimním semestru, je předmět zakončen zápočtem skládajícím se z těchto částí:

. Absolvování minimálně 4 seminářů o materiálech (úvod do předmětu se do docházky nepočítá).

. Písemný test v rozsahu znalostí probíraných na přednáškách - splněný minimálně na 60%.

Osnova přednášek:

2. 10. - Úvod do předmětu, organizace (max 45 min.)

12.10. - PÁTEK - 9:30 - Exkurze do knihovny materiálů matériO (90 min.)

8. 10. - Úvod do nauky o materiálech (90 min.)

15. 10. - Kovy, jejich inovace a využití v tvorbě (90 min.)

5. 11. - Textil, usně a jejich alternativy (90 min.)

12.11. - Zahraniční host: Juan Fernando Hidalgo Cordero (90 min.)

19.11. - Dřevo - smart od přírody (90 min.)

26.11. - Solid surfaces v interiéru (90 min.)

3.12. - Současné materiálové trendy (90 min.)

Osnova cvičení:
Cíle studia:

-seznámit studenta s inovacemi a tendencemi ve vývoji materiálů

-pomoci studentovi orientovat se ve složité problematice materiálů a technologií a možnostech, které nabízejí

-pomoci studentovi připravit se na náročné podmínky praxe vyžadující poučenou komunikaci s výrobci a realizačními firmami

Výsledky učení:

Po úspěšném absolvování předmětu je student schopen:

-prokázat základní orientaci v prostředí materiálů a povědomí o současných materiálových trendech, technologiích a možnostech, které nabízejí

-identifikovat klíčové vlastnosti a požadavky na hledané materiály

-poučeně komunikovat s odborníky z řad výrobců nebo zpracovatelů materiálů

-prezentovat své myšlenky vhodným způsobem

Studijní materiály:

Jako skriptum pro výuku předmětu slouží kniha Materiology: Průvodce světem materiálů a technologií pro architekty a designéry, autoři Daniel Kula, Élodie Ternaux a Quentin Hirsinger. 1. vyd. Praha: Happy Materials, 2012, 344 s. ISBN 9-788-026-005-384, která je k dispozici v knihovně UMPRUM k zápůjčce. Studenti mají rovněž možnost si ji zakoupit za zvýhodněnou cenu 600 Kč + DPH (běžná prodejní cena je 1000 Kč vč. DPH) v knihovně materiálů matériO Prague

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou VŠUP
Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2018/2019:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 1. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmet2385.html