UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Autorské právo: Hlavní principy právní ochrany autorství uměleckých a architektonických děl

Zapsat Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
2381 Z 1
Garant předmětu:
Iva Javorská
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Iva Javorská
Anotace:

Cílem semináře je seznámit studenty se základními pravidly, jejichž dodržování v praxi jim umožní:

- mít pod kontrolou nakládání se svými díly a chránit je před zneužitím (resp. před nevítanými zásahy jiných osob);

- budovat si přiměřené postavení/autoritu ve svých profesních smluvních vztazích;

- vyvarovat se vlastních zásahů do děl jiných autorů, které by mohly být považovány za právně nepřípustné a postižitelné sankcí;

- orientovat se v různých (obchodních či pracovních) modelech výkonu umělecké profese.

Semináře budou probíhat formou:

- diskuse a výkladu problematiky na podkladě konkrétních případů či autorskoprávních sporů v ČR a v zahraničí, přičemž studenti budou moci ovlivnit obsah semináře a zaměření přednášek dle svých podnětů, konkrétního tvůrčího zaměření a jejich plánu pro dobu po skončení studia;

- praktických cvičení, typicky sepisu jednoduché licenční smlouvy a jejího vyjednávání.

Odborné konzultace mimo přednášky budou poskytovány dle osobní domluvy s vyučujícím.

Požadavky:
Osnova přednášek:

- Obecné otázky autorského práva - 22.2., 8.3.

- Licenční smlouva - 15.3., 5.4.

- Smlouva o dílo - 12.4.

- Ochrana designu (průmyslový vzor) - 26.4.

- aložení a ochrana obchodní značky - 3.5.

- Formy výkonu profese - nezávisle, v tvůrčím kolektivu, v zaměstnání - 17.5.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Jak mohu předem ošetřit podmínky zakázky?

Jak napsat licenční smlouvu a jak ji vyjednávat?

Jakou mohu chtít licenční odměnu? Jednorázovou nebo procenta ze zisku?

Kdy se o mohu o autorské právo opřít při ochraně díla?

A co když jsem dodal dílo bez smlouvy, mám nějaká práva?

Kdy mohu legálně užít dílo jiného autora?

Jak ochráním svůj design nebo značku?

Odpovědi na tyto a podobné otázky jsou hlavní náplní semináře. Jde o to zlepšit povědomí umělců o jejich právech a postavení vůči ostatním jednotlivcům, korporacím a institucím. V těchto vztazích totiž přetrvává zásadní nevyváženost. Autorské právo nicméně vyvažuje domnělou převahu instituce či byznysu silou unikátního postavení autora. Aby však tento nástroj fungoval, je nutno umět jej uchopit.

Cílem semináře je předat studentům základy práv autorů v různých tvůrčích oborech a v různých formách výkonu profese (v zaměstnání, v tvůrčím kolektivu nebo zcela nezávisle) a praktický návod, jak řešit konkrétní situace.

Studijní materiály:
Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou VŠUP
Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2018/2019:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 20. 2. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmet2381.html