UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Pedagogická praxe 1

Zapsat Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
2361 ZK 2 letní
Garant předmětu:
Leonora Kitzbergerová
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Leonora Kitzbergerová
Anotace:

Studijní program završuje cyklus pedagogického modulu praktickou aplikací získaných znalostí a zkušeností. Probíhá ve třech fázích: a) teoretická příprava vedená individuálně s ohledem na plánované zaměření posluchače a zvolený typ školy, b) příprava formou řízených náslechů a hospitací, jejichž výstupem jsou písemné didaktické reflexe, c) příprava, praktická realizace a odborná reflexe střednědobého didaktického projektu pro konkrétní školu, vytvořeného na základě získaných znalostí a zkušeností ve vazbě na školní vzdělávací program školy. Samostatně připravený projekt posluchači po konzultaci s vyučující a provedených úpravách realizují ve vybraném školním nebo mimoškolním zařízení. Dokumentaci realizace projektu doplněnou o didaktickou reflexi posluchači předkládají a obhajují u zkoušky.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou VŠUP
Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2018/2019:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 20. 2. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmet2361.html