UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Pedagogika II

Zapsat Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
2321 ZK 2 letní
Garant předmětu:
Jaroslav Vančát
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Jaroslav Vančát
Anotace:

Poznatky, o obecném postavení, cílech a metodách výtvarné výchovy v předmětu Pedagogika I budou aplikovány na konkrétním výtvarném díle nebo výtvarných dílech v rámci uměleckého výtvarného procesu do vyučování tak, aby bylo v souladu se zážitkovou, zkušenostní a vědomostní úrovní žáka. Metodickým základem aplikace bude vzájemné srovnávání a z něj vyplývající analýza uměleckých děl a uměleckého procesu v jeho historickém podmínění.

Posluchač vypracuje výše uvedené zadání ve třech přístupech, které si zvolí z možností magického přístupu k umění, mýtického příístupu k umění, reflexivního přístupu k umění, modernistického přístupu k umění, postmodernistického přístupu k umění.

Nebo může volit také ve třech variantách představení tvorby nebo uměleckého procesu, který je mu nejbližší, po konzultaci s přednášejícím uplatnění další tvorby nebo procesu, o kterých si myslí, že by je ve škole bylo obtížné uplatnit a třetí metodickou přípravu podle zadání přednášejícího.

Kromě výkladu projdou studenti worshopy, v nichž sami aktivně připraví konkrétní výstupy pro vyučování.

Detaily anotace spolu s podmínkami atestace jsou na www.vancat.cz/vsup

Požadavky:
Osnova přednášek:

1.

Principy uplatnění vizuálně obrazných vyjádření ve vyučování. Chápání uměleckého díla v širším rámci uměleckého procesu (tvůrce, dílo, zprostředkování a interpetace, divák) a v relacích k dalším vybraným uměleckým dílům a procesům. Magický, mýtický, reflexivní, modernistický, postmoderní a virtuální model umění.

2.

Magický a mýtický model umění: Uplatnění výtvarného umění a umělecký proces předracionálních civilizací, příříčních civilizací a antiky.Uplatnění výtvarného umění a umělecký proces křesťanského uměníR

3.

Reflexivní model umění: Uplatnění vizuálně obrazného vyjádření a umělecký proces renesančního typu.

5.

Modernistický model umění: Chápání výtvarného uměleckého procesu v pojetí moderny a jeho vizuálně obrazná vyjádření ve vyučování I (dekonstrukce objektu, dekonstrukce scény).

6.

Modernistická vizuálně obrazná vyjádření a umělecký proces ve vyučování II (strukturální relace elementu).

7.

Modernistická vizuálně obrazná vyjádření a umělecký proces ve vyučování III (aktivizace osobního přístupu ? koncept, akce).

8.

Postmodernistická vizuálně obrazná vyjádření a umělecký proces ve vyučování (osobní projekt, pluralistický projekt sociálních skupin).

9.

Virtuální model umění: Aplikace vizuálně obrazných vyjádření a umělecký proces v médiích ICT ve vyučování (dynamická proměna kvalit, síť, interaktivita, virtualita). Biennale2013.

10.- 13.

Workshopy - praktická cvičení didaktické analýzy vizuálně obrazných vyjádření.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou VŠUP
Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2018/2019:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 1. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmet2321.html