UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Výtvarné discipliny v pedagogické praxi - 2

Zapsat Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
2316 ZK 2 letní
Garant předmětu:
Romana Bartůňková
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Romana Bartůňková
Anotace:

Tento kurz naváže na výsledky zimního semestru. Práce odevzané jako výstup ze zimního semestru budou dialogickou formou hodnoceny a rozebírány. Zprostředkování prožitku z uměleckého díla, i když chápaného ve všech intelektuálních rovinách, by mělo být aplikovatelné ve školním prostředí. Při analýzách výtvarných konceptů by se myšlenky a významy neměly jen sdělovat, ale tvůrčím způsobem realizovat tak, aby nalézaly nové kontexty.

V rámci kurzu bude zkoumána také oblast vizuální gramotnosti, jako základní oblasti rezistence vůči kulturní homogenizaci.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

HORÁČEK, R. (1998) Galerijní animace a zprostředkování umění. Brno: Cerm, 1998. ISBN 80-7204-084-7

FULKOVÁ, M. (2008) Diskurz umění a vzdělávání. Praha: H+H, 2008. ISBN 978 ? 80-7319-076-7

STURKEN,M., CARTWRIGHT (2009) Studia vizuální kultury. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-556-1

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou VŠUP
Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2018/2019:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 20. 2. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmet2316.html