UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Zdravotně nezávadné obouvání 2

Zapsat Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
1522 ZK 2
Garant předmětu:
Jitka Baďurová
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Jitka Baďurová
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenta s následujícími tematickými celky:

Úvod do problematiky

Vývoj lidské nohy

Funkce nohy

Kostra nohy a kineziologie kloubů

Svaly dolní končetiny

Cévní a nervová soustava nohy

Kůže a potivost nohou

Fyziologie chůze

Vady a nemoci nohou - korekční pomůcky

Minimální zdravotní požadavky na obuv

Tlumení nášlapných sil při chůzi

Korekce vlhkosti a teploty v obuvi

Velikostní sortiment

Obuv pro diabetiky

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

ŘÍHOVSKÝ, R.: Anatomie a fyziologie - Ruka a noha ve vztahu k odívání a obouvání. 1.vyd. Praha: SNTL, 1975.

ŠŤASTNÁ, P.: Der Menschenfuss. Vorträge gehalten im Rahmen- des Transform - Programmes an der SPS - Schule in Partizanske in der Zeit vom 21. - 25. Oktober 2002

LARSEN, Ch.: Zdravá chůze po celý život. Olomouc: Poznání, 2005. ISBN 80-86606-38-4

NOSZVAI-NAGY, M.: Zunehmen krankhafte Berunce an Kinderfussen, Studie technické university v Karlsruhe. Podologie. 1999, vol. 12, no. 12, p. 4.

RYCHLÍKOVÁ, E.: Funkční poruchy kloubů končetin. 1. vyd. Praha: Avicenum, 1980. ISBN 08-076-80

JANSEN, J. K.: Does exist three points support of Feet-Pediatrics. 1998, vol. 110, no. 2, p. 634 -7

ŠŤASTNÁ, P.: Obuv a kůže [online.]. [Brno]: říjen 2004. [cit. 4. května 2005]. Dostupné na World Wide Web: http://www.obuv-kuze.cz/view.php?cisloclanku=2002032801

VOKURKA, M., HUGO, J.: Praktický slovník medicíny. 5 vyd. Praha: Maxdorf s.r.o., 1998. ISBN 80-85800-81-0

DVOŘÁK, M.: Foot [online]. [cit. 4. května 2005]. Dostupné na World Wide Web:

http://www.e-mental.com/foot/beh.html

CHLUPÁČOVÁ, M.: Prevence proti nadměrnému přetěžování dětských nohou [online]. Česká obuvnická asociace Zlín [4. května 2005]. Dostupné na World Wide Web: http://www.stripky.cz/nemoci/zdravi/prevence_pretezovani_detske_nohy.html

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2018/2019:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 2. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmet1522.html