UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Technologie zpracování galanterních výrobků 2

Zapsat Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
1502 ZK 2
Garant předmětu:
Ivana Ostřanská
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Ivana Ostřanská
Anotace:

Náplní tohoto předmětu je uvedení studentů do problematiky materiálů pro výrobu kožené galanterie, seznámení se základními technologiemi výroby galanterie a doplňků a osvojení základů navrhování a konstrukce galanterních výrobků.

Tyto znalosti a současně praktické dovednosti by měly dát studentovi dobrý základ k tomu, aby byl schopen výrobek nejen navrhnout, ale i vyrobit ve formě prototypu, což je nutný krok pro zavedení výrobku do průmyslové výroby.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Skripta od Ing. Václava Gřešáka - Konstrukce galanterních výrobků,

Dobře vybavená dílna veškerou manipulační a kompletační technikou pro galanterní výrobu.

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2018/2019:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 2. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmet1502.html