UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Design (8206R100)

bakalářský obor

Požadavky na přijetí:
Požadavky na uznání předchozího vzdělání:
Kvalifikační požadavky a předpisy:
Profil oboru:
Hlavní výsledky učení:
Profesní profil absolventů s příklady:
Přístup k dalšímu vzdělávání:
Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a hodnocení (známkování):
Požadavky pro úspěšné absolvování:
Forma studia:
Garant oboru:
Studijní plány oboru:
Platnost dat k 11. 12. 2018
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/obor8206R100.html