UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Katedra užitého umění I

Zajišťované studijní programy a studijní plány

Platnost dat k 21. 2. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/katedra40.html