UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Katedra architektury

Zajišťované studijní programy a studijní plány

Platnost dat k 15. 12. 2018
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/katedra10.html